Współpraca szkoły

z Muzeum Henryka Sienkiewicza

w Woli Okrzejskiej.

        Największą chlubą szkoły jest systematyczna i ścisła współpraca z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej ( miejscu urodzin  Patrona ). Współpracę tę nawiązała dyrektor szkoły Barbara Sadlej w roku 2002 i od tej pory trwa wymiana korespondencji z Muzeum i jego kustoszem panem Antonim Cybulskim. Przedstawiciele naszej placówki trzykrotnie odwiedzili miejsce urodzin patrona. W Muzeum odbyło się także posiedzenie Rady Pedagogicznej i Prezydium Rady Rodziców w dniu 18 września 2004 r. Współpracę tę potwierdza dokumentacja: korespondencja nadsyłana systematycznie z Muzeum, fotografie, dyplomy. Wspłópraca na rzecz promocji szkoły, gminy Żytno, krzewienie wiedzy o patronie wysoko ocenił kustosz muzeum w liście do Wójta Gminy Żytno.

/autor: B. Sadlej/

 

ZLOTY  SZKÓŁ  SIENKIEWICZOWSKICH

 

                                       

Czwartek, 13 Sierpnia 2020

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP