PREZYDIUM RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Przewodnicząca– Katarzyna Olak,

Z - ca przewodniczącej– Klaudia Nowak,

Sekretarz– Agnieszka Chaś,

Skarbnik– Anna Makówka,

Członek  - Iwona Zaborska,

Członek– Dorota Kiwior.

 

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca  -  Magdalena Jeziorska,

Z- ca przewodniczącej-  Mariola Łątka,

Członek– Justyna Dąbrowska.

 

 

Skład Prezydium Rady Rodziców 

w r. szk. 2017/2018

przewodnicząca– p. Justyna Banaszczyk,

z - ca przew.      – p. Justyna Dąbrowska,

sekretarz          – p. Wioletta Mysłek,

skarbnik           – p. Sylwia Glajzer,

członek             – p. Iwona Zaborska,

członek            – p.  Magdalena Rumin,

 

Komisja rewizyjna:

przewodnicząca   -  p. Agnieszka Jędrzejczyk,

z- ca przew.         -  p. Jadwiga Chaś,

członek               -  p. Beata Bus.

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

 PSP im. H. Sienkiewicza w Żytnie

składają  serdeczne wyrazy podziękowania 

dla Prezydium Rady Rodziców  w składzie:

przewodnicząca-  p. Wioletta Mysłek

z - ca przew.– p. Iwona Zaborska

sekretarz– p. Mariola Sokolińska

skarbnik– p.  Magdalena Rumin

 

 Komisja rewizyjna:

 przew.-  p. Sylwia Glajzer

 z - ca przew.- p. Beata Bus

 członek– p. Natalia Berska

 

Dziękujmy  za bezinteresowną pomoc, życzliwość i wsparcie okazane w działalności na rzecz naszej  szkoły.

Życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym.

 

RADA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA - WIOLETTA MYSŁRK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ . -  IWONA ZABORSKA

SKARBNIK - MAGDALENA RUMIN

SEKRETARZ-  MARIOLA SOKOLIŃSKA

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA - SYLWIA GLAJZER

ZASTĘPCA - bEATA bUS

CZŁONEK- NATALIA BERSKA

 

ROK SZKOLNY  2015/2016

 

PREZYDIUM  RADY RODZICÓW

 

KATARZYNA OLAK- przewodnicząca

KALINA  CIUŁA - zastępca

WIOLETTA MYSŁEK - skarbnik

ANETA NIEDŹWIEDZKA - sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA

IWONA ZABORSKA- przewodnicząca

MAGDALENA RUMIN- zastępca

IZABELA   SIWEK - członek

Więcej artykułów…

  1. Skład Rady Rodziców

Wtorek, 14 Lipca 2020

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP