BENEFIS LITWOSA

W dniu 22 listopada odbyła się uroczystość poświęcona życiu i twórczości Patrona PSP w Żytnie – Henryka Sienkiewicza, która stanowiła uroczyste zamknięcie obchodów Roku Sienkiewiczowskiego w naszej szkole. Przybyli na nią: prawnuczka Henryka Sienkiewicza pani Anna Dziewanowska, pan Jacek Warzyński (oczywiście w roli głównego bohatera tego wydarzenia – Henryka Sienkiewicza), była Dyrektor PSP w Żytnie Barbara Sadlej, pan Wójt Gminy Żytno Mirosław Ociepa, doradca metodyczny – pani Anna Tomaszek oraz delegacje szkół sienkiewiczowskich: ZSG nr 5 w Radomsku i PSP w Orzechowie. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli niemal wszyscy uczniowie i nauczyciele, jednak jego głównymi organizatorkami były: Danuta Eliasz i Sylwia Kudrzyn oraz czuwająca nad oprawą muzyczną – Magdalena Dąbrowska.

Czytaj więcej: Benefis Patrona 22.11. 2016

Benefis Litwosa 2016

 

 

 

WYWIAD Z ANNĄ DZIEWANOWSKA - PRAWNUCZKĄ  HENRYKA  SIENKIEWICZA 

 

CZYTAMY UTWORY HENRYKA SIENKIEWICZA

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2016 ROKIEM HENRYKA SIENKIEWCZA

HARMONOGRAM OBCHODÓW ROKU SIENKIEWICZOWSKIEGO

w Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żytnie

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Osoby współpracujące

Termin

1.

Wycieczka do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku:

kl. I-II, kl. III-VI

Dorota Zawalska

Elżbieta Makuch

Wychowawcy kl. I-VI

29 kwietnia

2.

Konkurs na najładniejszy album i prezentację multimedialną o

 H. Sienkiewiczu.

Anna Łęgowik

Agnieszka Kocela

Małgorzata Gołdon

marzec- maj;

rozstrzygnięcie- 5 maja

3.

Benefis Litwosa poświęcony życiu i twórczości

H. Sienkiewicza.

Sylwia Kudrzyn

Magdalena Dąbrowska

15 listopada

4.

Utwory H. Sienkiewicza czytane przez rodziców oraz inne osoby ze środowiska lokalnego.

Anna Łęgowik

Wszyscy nauczyciele

w ciągu całego roku

5.

Konkurs plastyczny dla kl. I-III pt. „Bohaterowie utworów

H. Sienkiewicza”.

Małgorzata Knop

Wychowawcy

kl. I-III

kwiecień;

rozstrzygnięcie- 5 maja

6.

Gra terenowa: „Szukamy pierścienia zaręczynowego

H. Sienkiewicza”.

Elżbieta Makuch

Dorota Zawalska

Magdalena Dąbrowska

5 maja

7.

Wykonanie tablic na korytarzu szkolnym:

kl. IV- „Ciekawe cytaty z twórczości H. Sienkiewicza”;

 

kl. V- „Kalendarium twórczości H. Sienkiewicza”;

 

kl. VI- „Związki H. Sienkiewicza z Żytnem”.

 

Agata Stacherska

Agnieszka Kocela

Sylwia Kudrzyn

 

Ewelina Kuś- Kręciwilk

Anna Łęgowik

 

marzec

 

8.

Zaproszenie do naszej szkoły potomka H. Sienkiewicza-  Anny Dziewanowskiej

Danuta Eliasz

Dorota Zawalska

22 listopada

9.

Międzyszkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości

 H. Sienkiewiczu dla kl. IV-VI.

Sylwia Kudrzyn

Danuta Eliasz

Magdalena Dąbrowska

Dorota Zawalska

listopad

10.

Stworzenie konta na facebooku- nawiązanie kontaktów z innymi szkołami noszącymi imię H. Sienkiewicza.

Małgorzata Gołdon

Ewelina Kuś-Kręciwilk

Wszyscy nauczyciele

w ciągu całego roku

11

Konkurs na najciekawszą gazetkę klasową poświęconą

H. Sienkiewiczowi.

Ewelina Kuś-Kręciwilk

Wychowawcy kl. I-VI

wrzesień

12

„Odkrywcy literatury Sienkiewiczowskiej”- wyszukiwanie ciekawych tekstów z trudnościami artykulacyjnymi.

Sylwia Kudrzyn

Elżbieta Makuch

Anna Łęgowik

Wychowawcy klas

październik

13

Dni z adaptacjami filmowymi utworów H. Sienkiewicza.

Anna Łęgowik

Ewelina Kuś-Kręciwilk

Wychowawcy klas

wrzesień-listopad

 

Współpraca szkoły

z Muzeum Henryka Sienkiewicza

w Woli Okrzejskiej.

        Największą chlubą szkoły jest systematyczna i ścisła współpraca z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej ( miejscu urodzin  Patrona ). Współpracę tę nawiązała dyrektor szkoły Barbara Sadlej w roku 2002 i od tej pory trwa wymiana korespondencji z Muzeum i jego kustoszem panem Antonim Cybulskim. Przedstawiciele naszej placówki trzykrotnie odwiedzili miejsce urodzin patrona. W Muzeum odbyło się także posiedzenie Rady Pedagogicznej i Prezydium Rady Rodziców w dniu 18 września 2004 r. Współpracę tę potwierdza dokumentacja: korespondencja nadsyłana systematycznie z Muzeum, fotografie, dyplomy. Wspłópraca na rzecz promocji szkoły, gminy Żytno, krzewienie wiedzy o patronie wysoko ocenił kustosz muzeum w liście do Wójta Gminy Żytno.

/autor: B. Sadlej/

 

ZLOTY  SZKÓŁ  SIENKIEWICZOWSKICH

 

                                       

Więcej artykułów…

  1. Patron szkoły

Wtorek, 14 Lipca 2020

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP