Rada Pedagogiczna

"Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa,

ten może być nauczycielem innych ".

                                                               Konfucjusz

       

 1. Ewa   Huć - dyrektor szkoły,  opiekun świetlicy
 2. Magdalena  Dabrowska -nauczyciel kształcenia początkowego,  nauczyciel muzyki 
 3. Katarzyna Rosa - nauczyciel kształcenia początkowego
 4. Danuta Eliasz-  nauczyciel wspomagający, opiekun świetlicy
 5. Sylwia Kudrzyn- nauczyciel języka polskiego
 6. Ewelina Kuś -Kręciwilk- nauczyciel języka angielskiego
 7. Anna Łęgowik- nauczyciel religii, bibliotekarz
 8. Bożena Oberska - nauczyciel  kształcenia początkowego i oligofrenopedagogiki
 9. Elżbieta Solińska - nauczyciel  historii
 10. Agata Stacherska - nauczyciel przyrody, pedagog szkolny,   opiekun świetlicy
 11. Małgorzata Gołdon - nauczyciel matematyki, zajęc komputerowych
 12. Andrzej  Soroczyński - nauczyciel  techniki 
 13. Marzena Ruta - pedagog szkolny, nauczyciel   wspomagający
 14. Bus Małgorzata - nauczyciel geografii i matematyki
 15. Knop Małgorzata - nauczyciel plastyki,
 16. Mysłek Klaudia - nauczyciel kształcenia początkowego
 17. Iwona Hurczyn - opiekun świetlicy
 18. Marta Oracz - nauczyciel j. niemieckiego
 19. Zaskórski Paweł- nuczyciel wychowania fizycznego
 20. Zbroja Milena- nauczyciel fizyki i chemii
 21. Zawalska Dorota - nauczyciel kształcenia początkowego.

Wtorek, 14 Lipca 2020

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP