Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

Termin

Zadanie

4 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Trzeci weekend września 2017 r.

Sprzątanie świata

19 września 2017 r.

Zebrania z rodzicami

29 września 2017 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka (30 września)

6 października 2017

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych

13 października 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas I

20 października 2017 r.

Dzień otwarty dla rodziców

1 listopada 2017 r.

Wszystkich Świętych

10 listopada 2017r.

Obchody Święta Niepodległości.

11 listopada 2017 r.

Narodowe Święto Niepodległości

20 listopada 2017 r.

Zebrania z rodzicami

24 listopada 2017 r..

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2017 r.

Mikołajki szkolne

21 grudnia 2017 r.

Jasełka szkolne

22 grudnia 2017 r.

Wigilia szkolna

23 grudnia 2017 r.–1 stycznia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2018 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

19 stycznia 2018 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)

26 stycznia 2018 r.

Bal karnawałowy

Ok. 15 stycznia 2018 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

 22 stycznia 2018 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

24 stycznia 2018 r.

Zebranie z rodzicami

29 stycznia–11 lutego 2018 r.

Ferie zimowe

 13 lutego 2018 r.

Szkolne walentynki

8 marca 2018 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

 14 marca 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców

 marzec 2018 r.

Rekolekcje szkolne

21 marca 2018 r.

 Pierwszy dzień wiosny- Dniem Samorządności

29.03.-03.04. 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

16 kwietnia 2018 r.

Zebrania z rodzicami

30 kwietnia 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

1 maja 2018 r.

Święto Pracy

2 maja 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

3 maja 2018 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

25 maja 2018 r.

Dzień Rodzica. Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki (26 maja) i Dniem Ojca

31 maja 2018 r.

Boże Ciało

1 czerwca 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

4 czerwca 2018 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

4 czerwca 2018 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

4.06.14.06- 2018 r.

Przeprowadzenie procedury podwyższania ocen przewidywanych

14 czerwca 2018 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

15.06.2018r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

21.06.2018r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

22.06.2018r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

27–31 sierpnia 2018 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2017 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 2 kwietnia 2018 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2018 r.,
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2018 r.,
 • Boże Ciało – 31 maja 2018 r.

 

Kalendarz uroczystości i wydarzeń 

 w roku szkolnym 2016/2017

 

Termin

Zadanie

1 września 2016 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

5 września 2016r.

Narodowe Czytanie powieści „Quo Vadis”
H. Sienkiewicza

11 września 2016r.

Rajd rowerowy do Ewiny

16 września 2016r.

Sprzątanie Świata

 22 września 2016 r.

Zebrania z rodzicami

30 września 2016r.

Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia

01-30.09.2016r.

Konkurs na najładniejszą gazetkę poświęconą Patronowi Szkoły

13 października 2016r.

Uroczyste ślubowanie uczniów kl. I

14 października 2015 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

10 listopada 2015 r.

Gminny konkurs pieśni i poezji patriotycznej. Prezentacja z okazji 11 listopada

22 listopada 2016r.

Benefis H. Sienkiewicza

21 listopada 2016r.

Zebranie z rodzicami

25 listopada 2016r.

Zabawa andrzejkowa

06 grudnia 2016 r.

Mikołajki szkolne

21 grudnia 2016 r.

Jasełka bożonarodzeniowe, spotkanie opłatkowe

23 grudnia 2016–1 stycznia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

16.01-29.01.2017r.

Ferie zimowe

30 stycznia 2017.

Wystawianie ocen śródrocznych

 

31 stycznia 2017 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

1 lutego 2017r.

 

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

06 lutego 2017 r.

Zebranie z rodzicami

06 lutego 2017 r.

Organizacja Szkolnego Dnia Internetu

24 lutego 2017r.

Dyskoteka karnawałowa

11 kwietnia 2017r.

Dzień Kultur. Zwyczaje i tradycje świąt wielkanocnych

13–18 kwietnia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 kwietnia 2017r.

Dzień Ziemi i Samorządności

24  kwietnia 2017 r.

Zebrania z rodzicami

19 maja 2017 r.

Święto Szkoły, Patrona i Książki

26 maja 2017r.

Uroczyste obchody Dnia Matki

30 maja 2017 r.

Rada pedagogiczna. „Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016”

01 czerwca 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

Konkurencje rekreacyjno – sportowe z okazji Szkolnego Dnia Sportu

 

16 czerwca 2017r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

19 czerwca 2017 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

21 czerwca 2017r.

Posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej

22 czerwca 2017r.

Zakończenie edukacji wczesnoszkolnej

23 czerwca 2017r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 

Wyjazdy uczniów kl. I –VI na basen „NEMO” we Włoszczowie:

Wyjazdy na basen w roku szkolnym 2016/2017

Klasy I-III godz. 10.00-13.00 (około 40 osób)

29.09.2016r.  K. Rosa,  B. Oberska, M. Dąbrowska,

25.10.2016r. . G.Falana, K. Rosa, M. Dąbrowska

22.11.2016tr. . G.Falana, B. Oberska, M. Dąbrowska,

13.12.2016r. . G.Falana, B. Oberska, K. Rosa

21.02.2017r. . K. Rosa, B. Oberska, M. Dąbrowska,

14.03.2017r. . G.Falana, B. Oberska, M. Dąbrowska

25.04.2017r. . G.Falana, K. Rosa, M. Dąbrowska

16.05.2017r. . K. Rosa, B. Oberska, G. Falana,

06.06.2017r. . M. Dąbrowska, B. Oberska, K. Rosa,

 

 

Wyjazd na basen kl. IV-VI  - 16.00-18.00 (około 40 osób)

26.10.2016r.  – B. Przerada, P. Zaskórski, A. Kocela

22.02.2017r. – P. Zaskórski, S. Kudrzyn, E. Kuś-Kręciwilk

26.04.2017r. – P. Zaskórski, A. Stacherska, A. Łęgowik

07.06.2017r  -  B. Przerada,  M. Gołdon, A. Jagusiak

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2015 r.
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2015 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2015 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2017 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2017 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 17 kwietnia 2017 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2017 r.
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2017 r.
 • Boże Ciało – 16 czerwca 2017 r.

 

 

Dni dodatkowo wolne od pracy:

 - 31 października 2016r.

-  02 maja 2017r.

- 04.maja .2017r.

-  17 czerwca 2017r.

 - 20 czerwca 2017r.

 - 21 czerwca 2017r.

 

 

Kalendarz uroczystości i wydarzeń 

 w roku szkolnym 2015/2016

 

Termin

Zadanie

1 września 2015 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

11 września 2015r.

Rajd rowerowy do Ewiny

19 wrzesień 2015r.

Sprzątanie Świata

 29 września 2015 r.

Zebrania z rodzicami

14 października 2015 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

20 października 2015r.

Ślubowanie klasy pierwszej

10 listopada 2015 r.

Gminny konkurs pieśni i poezji patriotycznej. Prezentacja z okazji 11 listopada

27 listopada 2015r.

Zabawa andrzejkowa

  23 listopada 2015 r.

Zebranie z rodzicami

07 grudnia 2015 r.

Mikołajki szkolne

21 grudnia 2015 r.

Jasełka bożonarodzeniowe, spotkanie opłatkowe

23 grudnia 2015–1 stycznia 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

21 stycznia 2016r.

 

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

22 stycznia 2016r.

 

Wystawianie ocen śródrocznych

 

26 stycznia 2016 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

01 lutego 2016 r.

Zebranie z rodzicami

05 lutego 2015r.

Dyskoteka karnawałowa

 15.02.-28.02.16

Ferie zimowe

14 marca 2016

Rada szkoleniowa „Formy  i metody pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych”

22 marca 2016r.

Zwyczaje i tradycje świąt wielkanocnych

24–29 marca 2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia 2016r.

Dzień Ziemi i Samorządności

5 kwietnia 2016r.

Sprawdzian szóstoklasistów

25  kwietnia 2016 r.

Zebrania z rodzicami

30 maja 2016 r.

Rada szkoleniowa „Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016”

19 maja 2016 r.

Święto Szkoły, Patrona i Książki

01 czerwca 2016 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

Konkurencje rekreacyjno – sportowe z okazji Szkolnego Dnia Sportu

 

05 czerwca 2016r.

Festyn Rodzinny połączony z Dniem Matki

16 czerwca 2016r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

17 czerwca 2016 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

22 czerwca 2016r.

Zakończenie edukacji wczesnoszkolnej

Pożegnanie klasy szóstej

Czerwiec 2016r.

Odebranie z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów

23 czerwca 2016r.

Posiedzenie analityczne rady pedagogicznej

 24 czerwca 2016 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2015 r.
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2015 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2015 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2016 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2016 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 28 marca 2016 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2016 r.(niedziela)
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2016 r
 • .Boże Ciało – 26 maja 2016 r

 

Dni dodatkowo wolne od pracy:

 

 

 •  02 listopada 2015r.
 • 05 kwietnia 2016r. - egzamin szóstoklasisty
 •  02 maja 2016r.
 •  27 maja 2016r.
 •   21 czerwca 2016r.
 •   23 czerwca 2016r.

 

 

Wtorek, 14 Lipca 2020

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP