ZAJĘCIA  UMUZYKALNIAJĄCE W NASZEJ SZKOLE

Podczas zajęć umuzykalniających uczniowie rozwijają swoje talenty muzyczne poprzez  regularne ćwiczenie aparatu głosowego, naukę piosenek dziecięcych, młodzieżowych, popularnych, a także pieśni ludowych, próby śpiewu wielogłosowego, naukę zasad i podstaw gry na instrumentach, opanowanie umiejętności akompaniowania.

Młodzi muzycy swoje osiągnięcia prezentują podczas licznych uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz konkursów. Z wielką radością reagują na sukcesy, których mają coraz więcej.

Oto lista laureatów konkursów wokalnych:

Amelia Falana – laureatka I miejsca w  Gminnym Konkursie Kolęd ph. „Najpiękniejsze kolędy i pastorałki” w Silniczce – 2013r.

Oliwia Banaszczyk - laureatka II miejsca w  Gminnym Konkursie Kolęd ph. „Najpiękniejsze kolędy i pastorałki” w Silniczce – 2013r.

Zespół wokalny „Cantare” – laureat III miejsca w Chorągwianych Spotkaniach Artystycznych Zespołów Muzycznych i Solistów we Włoszczowie – 2014r.

Amelia Falana – laureatka II miejsca w kategorii klas I-III  w XI Otwartym Festiwalu Kolęd „Hej Panie Jezu „ w Radomsku – 2014r.

Katarzyna Utratny - laureatka II miejsca w kategorii klas IV-VI  w XI Otwartym Festiwalu Kolęd „Hej Panie Jezu „ w Radomsku – 2014r.

Katarzyna Błaszczyk - laureatka II miejsca w kategorii klas IV-VI  w XI Otwartym Festiwalu Kolęd „Hej Panie Jezu „ w Radomsku – 2014r.

Amelia Falana – laureatka II miejsca w Gminnym Konkursie Poezji, Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Żytnie – 2015r.

Katarzyna Utratny - laureatka II miejsca w Chorągwianych Spotkaniach Artystycznych Zespołów Muzycznych i Solistów we Włoszczowie – 2015r.

Oto kilka fotografii z występów naszych młodych muzyków

Opiekun Koła - Magdalena Dabrowska

 

Oferta zajęć muzycznych skierowana jest do uczniów utalentowanych, pragnących rozwijać swoje pasje i umiejętności w zakresie:

śpiewu solowego – estradowego,

śpiewu zespołowego,

gry na instrumentach szkolnych (dzwonkach, metalofonie, ksylofonie, flecie), gitarze i keyboardzie.

 

Zajęcia wokalne odbywają się w poniedziałki, w godzinach 13.30-14.15

 

Zajęcia instrumentalne odbywają się w piątki, w godzinach 13.30-14.15

Wtorek, 14 Lipca 2020

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP