Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

w roku szkolnym 2017/2018

 

KLASA 1 A

ZDW - mgr Magdalena Dąbrowska

KLASA 1 B

ZDW – mgr Klaudia Mysłek

KLASA II

ZDW – mgr Mariola Kucharska

KLASA III

ZDW – mgr Katarzyna Rosa

KLASA IV A

ZDW Z JĘZYKA POLSKIEGO – mgr Danuta Eliasz

ZDW Z MATEMATYKI – mgr Małgorzata Gołdon

KLASA IV B

ZDW Z JĘZYKA POLSKIEGO – mgr Danuta Eliasz

ZDW Z MATEMATYKI – mgr Małgorzata Gołdon

KLASA V

ZDW Z JĘZYKA POLSKIEGO – mgr Sylwia Kudrzyn

ZDW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – mgr Ewelina Kuś-Keciwilk

KLASA VII

ZDW Z MATEMATYKI – mgr Małgorzata Bus

ZDW Z JĘZYKA POLSKIEGO – mgr Sylwia Kudrzyn

ZDW Z FIZYKI I CHEMI – mgr Milena Zbroja

Czwartek, 13 Sierpnia 2020

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP