KOŁO MŁODEGO DZIENNIKARZA

 

           Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności pisarskich uczniów poprzez aktywny udział w redagowaniu notatek i artykułów na temat wydarzeń z życia szkolnego, które publikowane są na stronie internetowej szkoły oraz w kwartalniku ,,Lokalny Świat” – czasopiśmie wydawanym przez LGD ,,Region Włoszczowa”.     Poza tymi publikacjami członkowie koła mają na swoim koncie dwa wywiady przeprowadzone z gośćmi honorowymi naszej szkoły: panem Piotrem Gruszką – sławnym siatkarzem oraz panią Anną Dziewanowską – prawnuczką Henryka Sienkiewicza.

WYWIAD Z PRAWNUCZKĄ HENRYKA SIENKIEWICZA - ANNĄ   DZIEWANOWSKĄ 

Zajęcia prowadzi nauczycielka języka polskiego – Sylwia Kudrzyn.

 

 

Klub Młodego Dziennikarza.

 

Skupia uczniów klas 4–6 Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie zainteresowanych dziennikarstwem. Opiekunem KMD jest p. Danuta Eliasz.

Zajęcia odbywają się w terminie uzgodnionym z uczniami. Planowana liczba godzin w tym roku to 2. godziny lekcyjne w miesiącu. W semestrze I spotkania klubowiczów odbywają się w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w godz. 12.35 – 13.20.

 

W ramach pracy  KMD  została opracowana  gazetka,  wersję  elektroniczną można pobrać z tej strony.

                                                               

GAZETKA ŚWIĄTECZNA 

 

GAZETKA  WIELKANOCNA

Czwartek, 13 Sierpnia 2020

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP